Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Đăng lúc: 10-03-2023 9:41 Sáng - Đã xem: 409 lượt xem In bài viết

Để đóng góp ý kiến xin vào link Dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” (moha.gov.vn)

Download văn bản: Download