Ngoại và mùa lúa  

Đăng lúc: 10-05-2021 8:21 Sáng - Đã xem: 35 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Nhà ngoại ở giữa đồng xa

Bốn bên là lúa, lúa xanh lúa vàng

Gieo mạ ba vụ mùa xong

Đến ngày thu hoạch cánh đồng đông vui

 

Tiếng người tiếng máy xôn xao

Lúa về chắc hạt đầy sân

Ngoại cầm cây chổi trên tay

Tay xua miệng đuổi đàn gà đi xa

 

Ngoại ngồi ăn miếng trầu cay

Chỉ vào sân lúa nói liền mấy câu

Năm nay lúa trúng được mùa

Dư ăn dư để xây nhà mới thôi

 

Bây giờ đồng lúa còn đây

Ngoại tôi đi vắng nỗi buồn tôi mang

 

                                                                   Tăng Văn Hạnh