Nhớ cố hương

Đăng lúc: 16-09-2019 2:42 Chiều - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

Cứ đến Trung Thu lại nhớ nhau

Nhâm nhi chén tửu để quên sầu

 

Mong ngày hội ngộ trời quê cũ

Thăm lại chốn xưa thửơ cưỡi trâu

 

Tìm lại tuổi thơ khăng với đáo

Dòng sông bãi tắm bến ngồi câu

 

Kiếm người năm ấy chưa hò hẹn

Lỡ dở già cau… úa lá trầu.

Hà Đỗ Tú

Ảnh: Internet