Nhớ đồng đội

 

Gửi tặng anh Zơ Râm Ul (ảnh dưới, thứ 2 từ phải sang)

 

Tôi đi trăm suối ngàn rừng

Mỗi chiều công tác lại dừng nghỉ chân

 

Lâu rồi nhớ lại người thân

Suối reo rúc rích, trăng ngần gió đưa

Đường đi dốc đá lưa thưa

Trái ươi mới rụng khi vừa gió rung

Hương thơm bát nước chè gừng

Cá niên ở suối, hạt vừng rẫy nương

 

Trông ngày gặp lại người thương

Nghĩa tình đồng đội vấn vương tơ lòng./.

 

            Nguyễn Ngọc Bảo