Nhớ lại thời Thanh niên xung phong

Đăng lúc: 08-03-2022 8:25 Sáng - Đã xem: 46 lượt xem In bài viết

 

 Quê hương tôi ở Thái Bình

Đang là phận gái, học hành dở dang

Xung phong hỗ trợ chiến trường

Làm đơn tình nguyện mở đường tiếp quân

Ảnh internet  

Mưa bom bão đạn bội phần

Tuổi xuân ta vẫn tiến gần vao Nam

Quân ta vang dội chiến công

Xung phong góp sức khai thông tuyến đường

Bất ngờ một trận bị thương

Phải dừng ở đó tôi luôn nhủ mình

Thanh niên hai chữ xung phong

Đóng góp một chút thành công tuyệt vời

Học gì cũng để làm người

Một thời son trẻ, một thời xung phong

 

Nguyễn Đua

Tuyên Quang