Nhớ người cho tôi vắt cơm

Đăng lúc: 12-10-2023 2:47 Chiều - Đã xem: 77 lượt xem In bài viết

 

Ngày ở chiến trường, thiếu gạo đói cơm

Vẫn đánh giặc hy sinh gian khổ

Chiến tranh đã lùi xa,vậy mà tôi còn nhớ

Người cho tôi vắt cơm vắt, ở chiến trường!

 

Anh không phải là đồng hương

Mà chỉ quen biết nhau trên đường ra trận

Đơn vị tôi bám chốt, đãnh Mỹ- Ngụy xâm lấn

Vùng ráp gianh của chiến khu D

 

Còn đơn vị anh, chuyển sâu xuống vùng tề

Bám làng, bám dân, giữ dân đánh giặc

Biết tôi đói đã tuần nay giữ chốt

Cũng như anh đang thiếu muối đói cơm

 

Vậy mà anh đã nhường

Cho tôi vắt cơm, xuất của anh để anh nhịn đói!

Tôi cầm vắt cơm, lòng mừng bối rối

Nhìn vắt cơm- nhìn anh, tôi rưng rức khóc thầm!

 

Một tháng sau, tôi ngất xỉu dưới hầm

Khi biết tin anh, đã hy sinh dưới đồng bằng giữ ấp

Anh đã cho tôi vắt cơm, cho tôi sống

Còn anh thì hy sinh, lúc ấy đói hay no?

 

Nhiều đêm tôi nằm mơ

Thấy anh cho tôi vắt cơm ngày ấy

Tôi đi tìm quê anh, tìm hoài không thấy

Chỉ mong biết nhà, để được thắp nén hương

 

Để tạ ơn anh người bạn chiến trường

Đã cho tôi vắt cơm, đã cho tôi sống

Nhớ thương anh, tôi lập ban thờ bái vọng

Ơn nghĩa này, tôi không thể nào quên!

 

Nguyễn Hồng Quang

Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên