Nhớ ơn thầy

Đăng lúc: 18-11-2023 7:59 Sáng - Đã xem: 97 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ngày xưa thầy gieo vần con chữ

A, B, C… em cất bước vào đời

Con chữ theo em lên rừng xuống biển

Dệt thành tình yêu Tổ quốc thiết tha

Em mang con chữ theo nhịp “Hành quân xa”

Chắc tay súng trên tuyến đầu đánh Mỹ

Chiến công oai hùng giải phóng miền Nam

Ngày thống nhất lịch sử đã sang trang

Con chữ theo em dựng xây đất nước

Bao khó khăn đang còn phía trước

Con chữ cho em mở lối tương lai

Thầy đã đi xa

Con chữ ở lại

Công ơn thầy em nhớ mãi không quên

 

Nguyễn Đại Duẫn