Những bài học qua thực tế chỉ đạo đại hội cơ sở Hội Cựu TNXP nhiệm kỳ 4 (2021-2026) của tỉnh Hải Dương

Nhiệm kỳ III (2016-2020) của Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương đã kết thúc. Căn cứ Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam và Qui chế hoạt động của Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh, sau khi báo cáo xin ý kiến Thường trực TW Hội Cựu TNXP Việt Nam và trực tiếp báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, đã đồng ý cho phép Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương được tiến hành Đại hội các cấp trong tỉnh (Đại hội cơ sở trong quý I + II, Đại hội huyện, thị xã, thành phố trực thuộc quý III và Đại hội tỉnh vào cuối quý IV năm 2021).

Lãnh đạo Tỉnh hội, Thành hội và phường Trần Hưng Đạo (Tp Hải Dương) tặng hoa chúc mừng 

Ban chấp hành Tỉnh hội Hải Dương thống nhất cao trong nhận thức và hành động khi tiến hành Đại hội trong những điều kiện có nhiều khó khăn thử thách đặc biệt là đại dịch Covid-19. Về nhận thức cần củng cố và nâng cao trách nhiệm chính trị trước cấp ủy Đảng và chính quyền, trước MTTQ và nhân dân. Đại hội các cấp hội trong tỉnh phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên, được tiến hành gắn với dịp bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND các cấp, kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP – VN, 74 năm ngày thương binh liệt sĩ… Bên cạnh những khó khăn như các nhiệm kỳ trước, Đại hội nhiệm kỳ này có hai đặc điểm (cũng có thể gọi là khó khăn) rõ nét nhất là đại dịch Covid-19 đang lan tỏa và độ tuổi của cán bộ chủ chốt từ cơ sở trở lên thường cao hơn theo các hướng dẫn của cấp trên. Do đại dịch Covid-19 cho nên trong kế hoạch Đại hội đều có 2 phương án.

Hiện nay Đại hội cấp xã của Hải Dương cơ bản hoàn thành, chuẩn bị cho Đại hội cấp huyện.

Nhìn lại những công việc đã làm, tuy chưa được nhiều và kết quả còn khiêm tốn nhưng có thể rút ra những vấn đề sau đây:

  1. Về hoàn thành tốt Đại hội cơ sở

Hải Dương có 233/235 đơn vị cấp xã có Hội Cựu TNXP, trừ 2 xã không có cựu TNXP. Tính đến ngày 30/7/2021 đã có 206 xã tổ chức Đại hội (88,4%). Trong đó có 200 xã đạt kết quả tốt. Trong đó có những hội cấp xã tổ chức Đại hội có kết quả rất tốt như các phường Cẩm Thượng, Trần Hưng Đạo, Tân Bình (thành phố Hải Dương); các xã Đức Xương (Gia Lộc), Thúc Kháng (Bình Giang), An Bình (Nam Sách), Quang Thành (TX Kinh Môn); các thị trấn Phú Thái (Kim Thành),Thanh Miện (huyện Thanh Miện)…

Nét nổi bật của Đại hội cấp xã làm tốt là về nội dung chuẩn bị nghiêm túc, gọn, nêu được vấn đề cần thiết cả trên hai mặt ưu khuyết điểm. Tính tổng kết của Đại hội nhiệm kỳ rõ hơn. Đề án nhân sự có bước chuẩn bị kỹ, vận dụng vào tình hình cụ thể của Hội, dân chủ công khai, được đa số hội viên đồng tình. Đặc biệt là điều khiển dẫn chương trình thông suốt, có ấn tượng (trừ một số ít đơn vị có khó khăn Đoàn TNCSHCM giúp Hội khâu này). Điều gây ấn tượng là Đảng ủy, UBND, đặc biệt Đoàn TNCSHCM rất quan tâm trong suốt quá trình Đại hội. Một số nơi Đoàn , cấp ủy Đảng trực tiếp tham gia Đoàn Chủ tịch. Nhưng cá biệt vẫn còn những đơn vị có biểu hiện chủ quan, đơn giản… dẫn tới chất lượng đại hội chưa cao dù đã sang nhiệm kỳ IV/

Tóm lại, mặc dù đại dịch Covid-19 và vấn đề chuyển giao, sắp xếp cán bộ… nhưng được sự chỉ đạo kịp thời trực tiếp của cấp ủy Đảng, giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và Đoàn TNCS HCM… và vai trò chủ động, sáng tạo của cấp Hội, việc đã hoàn thành gần 90% cơ sở Đại hội nhiệm kỳ 4 là một thắng lợi rất có ý nghĩa của Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương, tạo đà để Hội tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức tốt cấp huyện và Tỉnh nhiệm kỳ IV. Khí thế của cán bộ, hội viên, trách nhiệm chính trị được nâng lên. Tổ chức Hội cơ sở được kiện toàn một bước quan trọng.

  1. Những bài học thực tế

 Đối với Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Tỉnh hội: Phải đầu tư, xây dựng được kế hoạch Đại hội. Khác với văn bản thủ tục hành chính đơn thuần, kế hoạch phải phù hợp với Điều lệ hội, các qui định thực hiện Điều lệ Hội và Qui chế của BCH Tỉnh hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh việc đồng ý chủ trương tiến hành Đại hội thì những vấn đề phải có ý kiến quyết định của cơ quan thường trực cấp ủy như quy mô, số lượng đại biểu, khách mời, thời gian, nội dung chủ yếu và nhất là vấn đề nhà nước hỗ trợ kinh phí, khả năng xã hội hóa cho Đại hội các cấp; việc khen thưởng trong Đại hội (Trướng của Tỉnh ủy, cờ, bằng khen của UBND tỉnh…). Tất cả những vấn đề trên đều được trình duyệt Tỉnh cho ý kiến. Hải Dương không đặt ra chỉ đạo điểm nhưng yêu cầu huyện làm trước mỗi huyện, một xã. Tỉnh hội dự mỗi huyện từ 1 đến 2 xã rồi rút kinh nghiệm để tổ chức đại trà. Đối với các huyện đang có vấn đề hoặc yếu kém, thì Tỉnh hôi thống nhất với lãnh đạo huyện trước Đại hội, nhất là khâu nhân sự chủ chốt.

Đối với Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP cấp huyện: Mỗi huyện, thành phố, thị xã có những điểm khác biệt về thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội hoặc những điều kiện kinh tế, tự nhiên rất khác nhau. Vì thế kế hoạch Đại hội của cấp huyện phải thể hiện khác biệt, không thể giống nhau được (trước đây đã có tình trạng bê nguyên kế hoạch của tỉnh vào huyện, sau khi thay một vài chỗ). Cấp huyện là cấp trên trực tiếp của Hội cơ sở cho nên không thể không nắm được những vấn đề cơ bản của xã, phường, thị trấn về khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, năng lực tác phong của đội ngũ cán bộ chủ chốt… Điều này rất quan trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và nhất là trong tổ chức Đại hội. Trong thời gian vừa qua, năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và khi tiến hành Đại hội cấp huyện ở Hải Dương đã có những tiến bộ rõ rệt

Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Trần Hưng Đạo Nguyễn Thị Khuôn trình bày báo cáo

– Đối với Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP cấp xã

Hội Cựu TNXP cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng vì xét cho cùng mọi vấn đề liên quan tới cán bộ, hội viên đều diễn ra ở cơ sở. Tổ chức hội cơ sở có được xây dựng và hoạt động tốt thì mới thể hiện được vị trí, vai trò của cựu TNXP, được nhân dân và xã hội thừa nhận. Hội cơ sở phải thực sự là mái nhà chung của cựu TNXP, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ… Mọi hoạt động của Hội phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương hay nói cách khác, hoạt động của Hội phải phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của khu dân cư,thôn, xóm, xã, phường…

Những vấn đề trên – không chỉ là nhận thức mà còn là hoạt động, thực tiễn, là việc làm, là hành động của của cựu TNXP – ở những đơn vị có phong trào khá, qua đại hội nhiệm kỳ, càng được khẳng định.

Ngoài vấn đề nhận thức, khâu tổ chức thực hiện phải được đặc biệt coi trọng. Chúng ta đều biết Nghị quyết Đại hội có hay đến đâu, báo cáo dài hàng chục trang đọc ở diễn đàn Đại hội nghe rất “hoành tráng, ấn tượng“… nhưng nếu không tổ chức thực hiện tốt thì vẫn chỉ dừng lại ở báo cáo, không đi vào cuộc sống. Để khắc phục tình trạng gần như “Bệnh kinh niên mãn tính“, nói hay làm dở, nói nhiều làm ít hoặc không làm… thì đối với cấp cơ sở vấn đề phải rất cụ thể. Bàn đến cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa“, ” Nghĩa tình đồng đội” phải chỉ rõ là việc gì, địa chỉ cụ thể ở đâu, ai phụ trách, bao giờ tiến hành, nguồn lực ở đâu, có khó khăn, thuận lợi gì…

Khoảng 200 xã, phường, thị trấn của Hải Dương tổ chức đại hội trong hơn một quý là có đủ điều kiện làm đề tài tổng kết xây dựng cơ sở tổ chức Hội Cựu TNXP vì có nhiều bài học rất sinh động, phong phú. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu lên vài bài học thực tế trên cơ sở suy nghĩ, trao đổi rút kinh nghiệm. Những kết quả tổng kết, chỉ đạo Đại hội cơ sở là những tiền đề chắc chắn để Hải Dương kết thúc tốt đẹp “Năm Đại hội” 2021.

Phạm Văn Am

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương