PHIM TÀI LIỆU – Trường Sơn một thời con gái – Tập 4: Tiếng hát át tiếng bom