PHIM TÀI LIỆU – Trường Sơn một thời con gái – Tập 5: Những cô gái ở hai đầu đất nước