PHIM TÀI LIỆU – Trường Sơn một thời con gái – Tập 8: Xa rồi, thời con gái ấy…