Phong trào nuôi heo đất “vì nghĩa tình đồng đội” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 06-02-2021 10:25 Chiều - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

 Thực hiện phong trào nuôi heo đất “vì nghĩa tình đồng đội” của Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2015-2020) phát động,  từ giữa năm 2016, Ban Thường vụ Thành hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Qua 5 năm triển khai phong trào nuôi heo đất, đã nuôi được 7.858 con, với số tiền là 5.750.744.000 đồng.

Trong đó:

 Năm 2016, có 21/25 quận, huyện hội tham gia, đạt tỷ lệ 84%, đã nuôi được 1.082 con heo đất, số tiền thu được: 577.737.000 đồng (6 tháng cuối năm).

Năm 2017, có 24/25 quận, huyện hội tham gia thực hiện phong trào, đạt tỷ lệ 96%, nuôi được 1.606 con, số tiền thu được: 1.253.411.000 đồng.

Năm 2018 có 24/25 quận, huyện hội tham gia, đạt tỷ lệ 96%, nuôi được 2.123 con, số tiền thu được: 1.213.862.500 đồng.

 Năm 2019, có 24/25 quận, huyện hội tham gia, đạt tỷ lệ 96%, đã nuôi được 1.408 con, số tiền thu được: 1.567.139.500 đồng.

 Năm 2020, có 24/25 quận, huyện hội báo cáo, đạt tỷ lệ 96 %. Kết quả đã nuôi được 1.686 con, số tiền thu được: 1.175.206.000 đồng.

 Nhiều Quận, Huyện hội đạt kết quả cao, như:

Hội Cựu TNXP Quận 8, có 100% Chi hội tham gia nuôi 1.043 con, thu được hơn 1,534, tỷ đồng. Bình quân 1 con heo Quận hội 8 nuôi thu được 1.471.435đ. Năm 2020, Hội Cựu TNXP Quận 8 đã trích lập quỹ nghĩa tình đồng đội được 105,3 triệu đồng.

Hội Cựu TNXP Quận 3, có 100% chi hội (14/14) tham gia nuôi 510 heo đất, thu được 391,395 triệu đồng, bình quân mỗi con heo thu được 767,442đ.

Quận hội Tân Bình, có 12/12 chi hội tham gia (100%), nuôi được 467 con heo đất, thu được 332,9 triệu đồng, bình quân mỗi con heo thu được 712.848đ.

Quận hội Bình Tân, có 06/06 chi hội tham gia (100%), nuôi được 289 con heo đất, thu được 215,252 triệu đồng, bình quân mỗi con heo thu được 744.816đ.

Số tiền thu được qua nuôi heo đất được các hội sử dụng như sau:

Hỗ trợ đồng đội khó khăn về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh (Quận 3, 4, 8, Bình Thạnh, Tân Bình, …; Hỗ trợ đồng đội ốm đau, bệnh tật, chăm lo tết (Quận 6, 7, 8, Tân Bình, Bình Chánh Bình Tân…); Lập quỹ Trợ vốn đồng đội (Quận 8, Tân Bình, Bình Thạnh; Bình Tân…); Lập Quỹ hội (Quận 7, 8; Tân Bình; Bình Thạnh, Bình Chánh. Trao học bổng cho con em hội viên nghèo hiếu học; tiêu dung cá nhân, gia đình…; Trích từ tiền nuôi heo đất, ủng hộ hội viên sửa chữa, chống dột (Quận 4, 8, 12, Bình Thạnh, Bình Chánh, Tân Bình, …

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm trong 5 năm qua và đang được tiếp tục duy trì ở những năm tiếp theo.

Long Xuân