Quá khứ không thể nào quên

Đăng lúc: 19-10-2023 9:41 Sáng - Đã xem: 386 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Mười tám em thật dễ thương
Đầu đội mũ cối, súng trường mang vai
Đứng giữa đồng đội đông vui
Một cô thiếu nữ tươi cười rất xinh
Hai màu đen trắng phân minh
Nhìn ảnh ta bỗng nhớ mình ngày xưa

Một thời sống giữa bom mưa
Ký ức tái hiện như vừa hôm qua
Một thời chất chất thật thà
Bút nghiên xếp lại xông pha diệt thù

Kháng chiến qua mấy mùa thu
Giải phóng đất nước cho dù máu rơi
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Kẻ nằm xuống, kẻ đầy người vết thương

Cái thời không tiếc máu xương
Quyết dành độc lập, hiệp thương hai miền
Quá khứ không thể nào quên
Việt Nam – Chúng con lớn lên cùng Người.

Nguyễn Thị Trà