Quyết định về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đối với 11 đơn vị thanh niên tình nguyện được thành lập trước 30/4/1975 và 04 đon vị thanh niên tình nguyện đi xây dựng kinh tế tại tỉnh Đắk Lắk

Đăng lúc: 24-10-2023 3:06 Chiều - Đã xem: 271 lượt xem In bài viết