Sen

Đăng lúc: 18-06-2024 1:51 Chiều - Đã xem: 113 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Nhờ bùn Sen đã thành danh

Hương thơm, sắc đẹp, tốt lành nết na

Đứng đầu của các loài hoa

Dâng Vua – lễ Phật trong chùa đền thiêng

 

Được thế Sen đã không quên

Mang ơn nguồn cội bùn đen dưới hồ

Xuất thân từ lớp bùn dơ

Mà Sen trong sạch như mơ lòng người!

Nguyễn Hồng Quang 

Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên