SỨC MẠNH TỪ Ý ĐẢNG QUYỆN CHẶT VÀO LÒNG DÂN

Kế thừa thành quả hơn 35 năm đổi mới, trong nhiệm kỳ XII, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lập thêm nhiều thành tích mới, kỳ tích mới, đặc biệt là vừa chiến thắng đại dịch Covid – 19, vừa đạt thành công kép trên các mặt trận kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, ngoại giao… đưa đất nước ta từ trong nhóm các nước nghèo, tiến lên tốp các nước phát triển hàng đầu khu vực và thế giới. Kết thúc nhiệm kỳ XII, Đảng ta được bạn bè quốc tế khâm phục, hết lời ca ngợi: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo tài tình đưa đất nước Việt Nam bừng sáng như một ngôi sao đang lên trong khi mây đen bao phủ toàn cầu”. Truyền thông thế giới còn ngợi ca: “Dấu ấn đặc sắc trong nhiệm kỳ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là đã khơi dậy lòng yêu nước chân chính gắn liền với lòng tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền để sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại nhân lên gấp bội. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng ở Việt Nam đã lôi cuốn cả những người lâu nay chưa hiểu Đảng, có tư tưởng vọng ngoại, đi tìm miền đất hứa nơi xứ người, nay đã tự đáy lòng thốt lên không đâu an bình bằng Đất Mẹ Việt Nam”.

Ảnh internet  

Một thành công lớn nhất của Đại hội Đảng XIII còn là việc sáng suốt lựa chọn được những đảng viên ưu tú nhất, hội tụ đủ đức tài, bản lĩnh, uy tín bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, người đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệm kỳ XII. Trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới, bên cạnh nhiều nhân tố mới đầy triển vọng, còn có những đồng chí trụ cột dạn dày kinh nghiệm lãnh đạo, đoàn kết xung quanh Tổng Bí thư, trong đó nổi bật là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vị Tổng Tư lệnh cuộc chiến chống đại dịch Covid – 19.

Cùng với nhân dân cả nước, lớp người cao tuổi, trong đó có hơn nửa triệu cựu TNXP mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ nguyện đặt trọn niềm tin yêu vào Đảng và nguyện còn sống một ngày là còn nêu gương sáng cho con cháu về lòng trung thành tuyệt đối vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và con đường cách mạng đã được Đảng, Bác Hồ và các thế hệ tiền bối đã chọn, đã đi. Và, nguyện trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không ngừng nỗ lực tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thật sự là Đảng đạo đức và văn minh như tâm nguyện của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

 Nguyễn Anh Liên

Nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam