Tập huấn công tác hội ở Hội An

Đăng lúc: 29-04-2019 10:03 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

            Ngày 7/4/2019, Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Hội Cựu TNXP thành phố Hội An tổ chức hội nghị tập huấn công tác hội cho hơn các cán bộ thành phố và cơ sở.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh đã phổ biến một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của hội Cựu TNXP Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Hội Cựu TNXP xã phường, thị trấn; hệ thống chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong theo chủ trương của Đảng, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của cơ quan chức năng; Hội Cựu TNXP tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong tổ chức hội.

Các cán bộ hội cũng được hướng dẫn về cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”[i] giai đoạn 2018-2022 để triển khai thực hiện tại cơ sở.

Hội An là thành phố có Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Việc triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng “Hội An – thành phố văn hóa, sinh thái, du lịch”.

Tin ảnh: Lê Hiền

Hội Cựu TNXP Hội An

 


[i] “5 không” tức là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Còn “3 sạch” là sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường.