Tất cả Hội Cựu TNXP các huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công đại hội khóa IV

Đăng lúc: 04-10-2023 2:50 Chiều - Đã xem: 124 lượt xem In bài viết

Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV, Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh đã tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch số 50/HCTNXPVP ngày 03/10/2022. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2023 tất cả Hội Cựu TNXP các huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh phúc đã tổ chức thành công đại hội đại biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Vĩnh Yên:

Đại hội tổ chức ngày 15/6/2023, với 150 đại biểu tham dự, bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành (ảnh dưới), các đồng chí Nguyễn Thiết Lâm làm Chủ tịch, Vũ Ngọc Bền làm Phó Chủ tịch, Vũ Anh Tuấn làm Trưởng ban Kiểm tra. Hội có 430 hội viên, sinh hoạt tại 9 hội xã, phường.

Yên Lạc:

Đại hội tổ chức ngày 28/8/2023, với 170 đại biểu thay mặt cho 1.321 hội viên ở 17 xã, thị trấn tham dự; bầu Ban Chấp hành có 17 đồng chí (ảnh dưới), cá đồng chí Nguyễn Văn Chế làm Chủ tịch, Phùng Văn Luận làm Phó Chủ tịch, Trần Hợi làm Trưởng Ban Kiểm tra. Hội có 1.321 hội viên sinh hoạt ở 17 hội xã, thị trấn.

Tam Dương:

Đại hội tổ chức ngày 08/9/2023, bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành (ảnh dưới); các đồng chí Đỗ Văn Khoái làm Phó Chủ tịch, Trần Thanh Trà làm Trưởng Ban Kiểm tra. Hội có sinh hoạt tại 13 hội cơ sở.

Lập Thạch:

Đại hội tổ chức ngày 12/9/2023, bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành (ảnh dưới), đồng chí Bùi Văn Đa làm Chủ tịch hội, Khương Ngọc Sứng làm Phó Chủ tịch, Dương Đình Tác làm Trưởng Ban Kiểm tra. Hội có 768 hội viên, sinh hoạt tại 20 cơ sở Hội.

Chủ tịch Tỉnh hội Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Quang trao tặng bức trướng cho đại hội.

Vĩnh Tường:

Đại hội tổ chức ngày 14/9/2023 với 170 đại biểu tham dự, bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành (ảnh dưới), đồng chí Nguyễn Xuân Thường làm Chủ tịch, Đỗ Văn Hào làm Phó Chủ tịch, Vũ Văn Phương làm Trưởng Ban Kiểm tra. Hội có 1.143 hội viên, sinh hoạt tại 28 hội cơ sở.

 

Sông Lô: Đại hội tổ chức ngày 15/9/2023 với 150 đại biểu tham dự, bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành. Hội có 564 hội viên sinh hoạt tại17 hội cấp xã.

Chủ tịch Tỉnh hội Vĩnh Phúc Nguyễn Hồng Quang trao tặng bức trướng cho đại hội.

Phúc Yên:

Đại hội tổ chức ngày 22/9/2023 với 210 đại biểu tham dự, bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành (ảnh dưới), đồng chí Nguyễn Văn Hà làm Chủ tịch, Phạm Văn Gác làm Phó Chủ tịch, Lê Xuân Lộc làm Trưởng Ban Kiểm tra. Hội có 432 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở.

Tam Đảo:

Đại hội tổ chức ngày 28/9/2023, với 140 đại biểu tham dự, bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành (ảnh dưới), các đồng chí Nguyễn Thị Đệ làm Chủ tịch, Nguyễn Thị Đông làm Phó Chủ tịch, Lưu Văn Thái làm Trưởng Ban Kiểm tra. Hội có 178 hội viên đang sinh hoạt tại 7 hội xã, thị trấn.

Bình Xuyên:

Đại hội tổ chức ngày 03/10/2023, bầu ra Ban Chấp hành có 16 đồng chí (ảnh dưới), đồng chí Đỗ Mạnh Huyên làm Chủ tịch, Trần Ngọc Bạo, Nguyễn Hải Nam làm Phó Chủ tịch, Dương Đình Thanh làm Trưởng Ban Kiểm tra. Hội có 652 hội viên sinh hoạt tại 13 hội xã, thị trấn.

Như vậy Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công đại hội ở cả cấp xã và cấp huyện để tiến tới đại hội cấp tỉnh vào tháng 12/2023.

Nguyễn Đặng Minh Ngọc

Văn phòng Tỉnh hội Vĩnh Phúc