Tây Ninh tập huấn công tác Hội năm 2022

Đăng lúc: 21-06-2022 1:29 Chiều - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

Sáng ngày 17/6/2022, tại cơ quan Thị hội Hòa Thành, Tỉnh hội Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn cán bộ Hội năm 2022. Đến dự lớp tập huấn có hơn 100 cán bộ Hội trong tỉnh: ủy viên Ban chấp hành Tỉnh hội; các Ban trực thuộc Tỉnh hội; các Phó Chủ tịch hội cấp huyện; Chủ tịch hội cấp xã.

Chủ tịch Tỉnh hội Tây Ninh Nguyễn Văn Lợi  triển khai nội dung tập huấn

Các cán bộ đã được Thường trực Tỉnh hội truyền đạt: các nội dung tuyên truyền trọng tâm trong Kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy; nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ” phù hợp với đối tượng đảng viên, cán bộ, hội viên cựu TNXP; một số điểm mới trong Quy chế thi đua – khen thưởng theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Tây Ninh; Quy chế thi đua – khen thưởng của TW Hội; Quy chế thi đua – khen thưởng của Hội đồng thi đua – khen thưởng Tỉnh hội và  một số vấn đề cần quan tâm trong công tác chế độ, chính sách đối với TNXP.

Một số hình ảnh khác 

Duy Đức