Thái Bình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, tích cực chuẩn bị Đại hội Hội Cựu TNXP các cấp

Đăng lúc: 03-10-2020 10:31 Sáng - Đã xem: 27 lượt xem In bài viết

Ngày 2 tháng 10 năm 2020, Ban chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp để thông qua kế hoạch triển khai một số nội dung quan trọng nhằm phấn đấu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, tích cực chuẩn bị Đại hội Hội Cựu TNXP các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026:

  1. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV (Nhiệm kỳ 2019 – 2024).
  2. Hướng dẫn tặng Kỷ niệm chương TNXP.
  3. Quy chế Thi đua khen thưởng của BCH Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ (2019- 2024).
  4. Hướng dẫn tổng kết công tác Hội năm 2020, định hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2021.
  5. Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Cựu TNXP các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quán triệt chủ trương công tác tổ chức và cán bộ Hội quần chúng của Trung ương Đảng và của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Hội nghị đã thống nhất cao với Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Cựu TNXP các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và giao cho Ban thường vụ Tỉnh hội sớm xây dựng đề án về công tác tổ chức và cán bộ Hội để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương…

 

Ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh hội, Ban thường vụ Hội Cựu TNXP các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị Chủ tịch Hội cơ sở để triển khai những nội dung quan trọng trên nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, tích cực chuẩn bị Đại hội Hội Cựu TNXP các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026:

Đặng Văn Bộ

Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình