Tháng Bảy về

Đăng lúc: 13-07-2021 8:23 Sáng - Đã xem: 37 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Tháng Bảy hàng năm vẫn ấm hồng
Đời đời Tổ Quốc mãi ghi công

Bao người liệt sĩ vì dân nước
Các vị anh hùng của núi sông

Tuổi trẻ xông pha ngoài chiến trận
Vùi thây bảo vệ đất Tiên Rồng

Nay về viếng mộ nhiêu đồng đội
Thắp nến tri ân thỏa nỗi lòng.

Hà Đỗ Tú