Thành hội Đông Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội

Đăng lúc: 08-07-2022 4:50 Chiều - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

 Ngày 23/6/2022, Hội Cựu TNXP thành phố Đông Hà phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Đông Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 43 cán bộ Hội chủ chốt toàn thành phố.

Đến dự có các đồng chí: Lê Công Bình, Chủ tịch Tỉnh hội; Nguyễn Thị Thanh Hương (ảnh trên), Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Đặng Thị Hóa, Phó giám đốc Trung tâm Chính trị.

Các học viên đã được nghe và nghiên cứu chuyên đề về “chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa” do đồng chí Trung tá Trương Quang Thuận (ảnh trên), Phó Chính trị viên BCH QS thành phố giới thiệu. Đồng chí Chủ tịch Tỉnh hội Lê Công Bình (ảnh dưới) giới thiệu Hướng dẫn 05/HD-HCTNXP VN ngày 31/7/2020; 08/HD-HCTNXP VN ngày 24/11/2020 về Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV; Việc thực hiện BHYT đối với Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến; Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 Quy định về chế độ chính sách đối với TNXPcơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

 Lớp tập huấn giúp cán bộ chủ chốt Hội cơ sở củng cố và nắm chắc hơn chính sách đối với TNXP, công tác tổ chức, xây dựng hoạt động Hội, nhận thức rõ hơn về phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

 Thành Công