Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 23-03-2018 8:02 Sáng - Đã xem: 60 lượt xem In bài viết

 

Thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh

Tiến theo cờ Đảng, Bác quang vinh

 

Kiên cường đánh đuổi quân xâm lược

Anh dũng dựng xây Tổ quốc mình

 

Bảo vệ biên cương luôn vững chắc

Giữ yên bờ cõi mãi phồn vinh

 

Lời thề “sát Thát” còn vang vọng

Quyết tử để giang sơn quyết sinh!

Hoàng Minh Đức