Thanh niên xung phong Việt Nam trong thế trận chiến tranh nhân dân

Đăng lúc: 22-08-2017 8:10 Chiều - Đã xem: 50 lượt xem In bài viết

 Phim của Tạp chí Khoa học Quân sự thuộc chương trình Quốc phòng Việt Nam