Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua, khen thưởng

Đăng lúc: 30-05-2022 1:28 Chiều - Đã xem: 75 lượt xem In bài viết

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua, khen thưởng

Đại biểu Vũ Trọng Kim – Nam Định

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin trao đổi ý kiến với 4 đại biểu là đại biểu Lý Tiết Hạnh ở Bình Định, đại biểu Trần Quang Minh ở Quảng Bình, đại biểu Đào Chí Nghĩa ở Cần Thơ và đại biểu Nguyễn Văn Mạnh của Vĩnh Phúc. Trước hết, tôi xin nói về Điều 66 về danh hiệu cho văn nghệ sĩ, tôi hoàn toàn nhất trí theo phương án 1 của Tờ trình mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu ra. Lý do như thế nào thì các đại biểu đã phát biểu trước tôi rất là thuyết phục, tôi đồng ý như vậy.

Về Điều 96 nói về khen thưởng đối với các thời kỳ kháng chiến trước đây có 3 khoản, trong đó đặc biệt khoản 1 tôi thấy có ý kiến Bộ Chính trị và ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay chúng ta có dự thảo như thế này là tuyệt vời. Bởi vì công việc khen thưởng chúng ta đã cố gắng rất nhiều, đã tích cực rất là lớn nhưng vẫn còn thiếu sót; khoản 1 này xác định là Nhà nước tiếp tục xem xét các trường hợp cụ thể để khen thường cho thời kỳ kháng chiến trước đây, điều đó tôi nghĩ rằng Bộ Chính trị rất sáng suốt và đại biểu Quốc hội của chúng ta nên tán thành, đó là điều tôi rất hoan nghênh.

Khoản 2 và khoản 3 nói về thanh niên xung phong. Khen thưởng đối với thanh niên xung phong, xác định về thời gian hoạt động, các đại biểu phát biểu trước tôi băn khoăn về vấn đề thời gian 2 năm. Tôi nghĩ rằng 2 năm cũng phù hợp, vì đối với những đơn vị thực hiện theo nhiệm kỳ của đơn vị thành niên xung phong tập trung ở miền Bắc thì thường là 3 năm và có khi người ta phải ở lại 4, 5 năm hoặc nhiều hơn nữa. Điều này không có gì phải tính toán kỹ, nhưng riêng ở miền Nam có Nghị định của Chính phủ số 112 năm 2017 quy định đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ Quàng Trị trở vào Cà Mau, số thanh niên xung phong cơ sở này thường là số tháng, số năm ít, cho nên số anh em này sẽ bị lọt lưới sau khi xem xét để thực hiện vấn đề này. Tôi nghĩ rằng đây là một sự thiệt thòi đối với anh em thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam. Tôi cũng nói rõ rằng Nghị định 112 này của Chính phủ quy định rất cụ thể 8 nhóm công việc làm như từ giao liên, diệt ác, nuôi bộ đội, chuyển thương, chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men, lập ấp, xã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác do cách mạng phân công. Như thế đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam thời gian 2 năm này rất khó thực hiện đối với anh em ở trong miền Nam. Tôi thấy quy định của Chính phủ tới đây có tính toán được thì rất tiện lợi cho anh em.  

Vấn đề thứ hai là truy tặng khen thưởng cho thanh niên xung phong đã hy sinh (là liệt sỹ) trong quy định là phù hợp, nhưng riêng các thanh niên xung phong từ trần thì đây là một điều thiệt thòi. Nếu không truy tặng cho các đồng chí từ trần thì giữa người sống cho đến hôm nay và những người đã qua đời; do đặc điểm như thế nào đó mà bây giờ mới làm hình thức khen thưởng này thì đúng là thiệt thòi cho anh em. Cho nên tôi đê nghị như thế.

Cuối cùng là thương binh nặng. Thương binh nặng cũng không nên tính thời gian tham gia TNXP đối với anh chị em. Vấn đề này có thể xử lý trong phạm vi của Nghị định Chính phủ có được không.

Xin đề nghị Quốc hội quan tâm cho mấy vấn đề đó và mong rằng các đại biểu sẽ ủng hộ chúng tôi với số phiếu cao nhất. Xin cảm ơn.

Theo bản tổng hợp thảo luận tại hội trường buổi sáng ngày 27/05/2022 (ghi theo băng ghi âm) của Trung tâm Tin học Văn phòng Quốc hội.

Điều 96. Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến được thực hiện như sau:

  1.  Nhà nước tiếp tục xem xét, thực hiện, hoàn thành khen thưởng thành tích kháng chiến trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc đối với cá nhân, tập thể, gia đình đủ điều kiện, tiêu chuẩn;

  2.  Thực hiện tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, có thời gian tại ngũ liên tục từ 02 năm trở lên, hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng.

Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã được công nhận liệt sỹ thì được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”;

   3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và hướng dẫn việc thực hiện khoản I và khoản 2 Điều này.

(Dự thảo)