Thảo luận về dự án Luật về hội

Đăng lúc: 14-09-2018 2:46 Chiều - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết

Ngày 14/9/2018 Cụm các tổ chức Hội xã hội đã họp góp ý dự án Luật về Hội (dự thảo) tại văn phòng Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Hội: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Hội Nạn nhân chất độc Da cam/diôxin Việt Nam; Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam; Hội Cựu TNXP Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chi cán bộ lãnh đạo các ban của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng đã tham dự cuộc họp.

Chủ tịch Hội Cưu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim đã phát biểu đề dẫn, nêu những vấn đề cơ bản cần tập trung thảo luận.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn để: Hội được thành lập các tổ chức thành viên có tư cách pháp nhân; những hội hoạt động trên quy mô toàn quốc nên chung một điều lệi; cần làm rõ hơn việc nhận viện trợ nhân đạo quốc tế, nhất là có các hội đã có quan hệ với nước ngoài từ lâu như Hội Người mù Việt Nam, Hội Hội Nạn nhân chất độc Da cam/diôxin Việt Nam…Tên quốc tế các hội không được trùng nhau, hiện tại tên viết tắt VBA của Hội Người mù Việt Nam có đến 4 đơn vị khác thành lập sau cũng tên như vậy; nên điều chỉnh một số câu chữ trong một số điều…

Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Trọng Kim hoan nghênh các ý kiến của các đại biểu, lưu ý một số vấn đề có thể đưa vào điều lệ Hội, không cần đưa vào luật, những vấn đề khác sẽ đưa ra khi thảo luận ở Quốc hội./.

ĐST