Thời Sự Tối 17/8: Xem Xét Bổ Sung Danh Hiệu “Huy Chương Thanh Niên Xung Phong Vẻ Vang” | Quốc Hội TV