Thông báo số: 2178/TB-LĐTBXH ngày 04/6/2018

Đăng lúc: 07-06-2018 11:21 Sáng - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
––––––––

 

 Số: 2178/TB-LĐTBXH

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––

 Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
—————–

          Ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim, tham dự buổi làm việc về phía Bộ Lao động có Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, đại diện Cục Người có công, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; về phía Hội Cựu TNXP có các đồng chí Phó Chủ tịch và đại diện các Ban, đơn vị của Hội.

          Sau khi nghe Lãnh đạo Hội báo cáo tình hình và kiến nghị đề xuất của Hội Cựu TNXP Việt Nam và ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hội, các đồng chí tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kết luận như sau:

          Thanh niên xung phong luôn là một lực lượng đặc biệt, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đã lập nhiều thành tích suất sắc, được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, bên cạnh đó lực lượng TNXP cũng phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ, thiệt thòi và hy sinh. Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã chú trọng phối hợp tập trung giải quyết chính sách, chế độ đối với TNXP và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy vậy, vẫn còn nhiều bộ phận cựu TNXP, nhất là TNXP thời kháng chiến, có đời sống khó khăn chưa được hưởng các chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước.

Để giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng đề nghị giải quyết chế độ đối với TNXP, trước mắt cần tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1.Về hồ đề nghị giải quyết chế độ đối với TNXP của 4 tỉnh làm thí điểm là Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định:

– Đối với những hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ: các địa phương cùng Tổ công tác của Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Cục Người có công phối hợp rà soát, hoàn thiện trình Bộ xem xét, công nhận hồ sơ tồn đọng đủ tiêu chuẩn đề nghị công nhận liệt sĩ (khoảng 20 hồ sơ) trước ngày 27/7/2018;

          – Đối với những hồ sơ đề nghị công nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang tồn đọng, đề nghị Hội chuyển cho Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội để chủ trì rà soát, phân loại, hướng dẫn hoàn thiện và củng cố hồ sơ, thực hiện theo quy trình quy định tại tại Quyết định 408/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội. Những hồ sơ không đủ điều kiện sẽ bàn giao lại cho Hội Cựu TNXP để trả cho đối tượng, không xem xét lại những hồ sơ đó nếu không có thêm những tình tiết mới theo đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu đến cuối năm 2018 cơ bản hoàn thành xong việc xem xét giải quyết hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh ở các tỉnh làm điểm.

  1. Đối với hồ sơ TNXP đề nghị hưởng chế độ liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh của các địa phương khác, Sở Lao động – Thương binh &Xã hội các tình, thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp với Hội cựu TNXP các địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra, phân loại và xác nhận bảo đảm đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, về quy trình thực hiện đúng quy định tại Quyết định 408/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/3/2017.
  2. Đối với các trường hợp TNXP đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cần có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng nghiên cứu công bố địa bàn giáp ranh bị nhiễm chất độc hóa học để làm cơ sở cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ(tại Thông báo kết luận số 276/TB-VPCP ngày 06/9/2016 của Văn phòng Chính phủ).
  3. Về đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 06 trường hợp TNXP của Khu V và Thanh Hóa hy sinh năm 1954 khi làm đường sắt tại Lạng Sơn: giao Cục Người có công và Tổ công tác của Bộ trưởng tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan, căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của pháp luật báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2018.
  4. Về đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Bá Tạo, quê Hoài Đức, Hà Nội là TNXP, hy sinh năm 1956 khi tham gia làm đường chiến lược quốc phòng – an ninh tại Lai Châu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức Hội Cựu TNXP liên quan, kiểm tra rà soát, hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, Cục Người có công thông báo với Trung ương Hội bổ sung hồ sơ trong tháng 6/2018, trên cơ sở đó trình lãnh đạo Bộ theo quy định.

 Trên đây là ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Cục, Vụ thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan phối hợp với các cấp Hội cựu TNXP triển khai thực hiện.

          Đề nghị Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp tuyền truyền và giám sát việc thực hiện kết luận nói trên./.

 Nơi nhận:

 – Bộ trưởng, TT Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
 – Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
 – Hội Cựu TNXP VN (để báo cáo);
 – Cục NCC, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
 – Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để thực hiện);
 – Lựu VT, TH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Bá Khoan

 

 

 

 

 

 

Download văn bản: Download