Thu sang

Đăng lúc: 17-09-2018 8:32 Sáng - Đã xem: 53 lượt xem In bài viết

Sân nhà đầy ắp thu sang 
Tung tăng đàn bướm giăng giăng bay về

Trời thu dệt nắng vàng hoe
Gió thu dìu dặt 

Tiếng ve lặng rồi
Hè qua luống những bồi hồi

Mơn man hương lúa 
Đẩt trời sang thu

Hoa trong sân nhà tác giả

 

Nguyễn Đại Duẫn – Quảng Bình

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn