Tiễn cháu tòng quân

Đăng lúc: 08-03-2018 2:48 Chiều - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

                          Hôm nay tiễn cháu tòng quân

                   Lòng ông nhớ tuổi thanh xuân một thời.

                             Ngắm nhìn mãi cháu yêu ơi

                   Màu xanh áo lính sáng ngời ánh sao.

 

                             Như ông phơi phới thuở nào

                   Ba lô, dép lốp tiến vào Trường Sơn.

                             Bạt đồi, xẻ núi mở đường

                   Quân vô rầm rập, chiến trường xông pha.

 

                             Bây giờ thời ấy lùi xa

                   Cháu nay bước tiếp ông cha lên đường.

                             Giữ gìn phên giậu biên cương

                   Hoàn thành nhiệm vụ! Quê hương đang chờ.

                                                       Kim Trung ngày 5/3/2018.

                                                       Hà Đỗ Tú