Tiến sĩ Triết học HỒ BÁ THÂM kể chuyện về Bác Hồ trong tập thơ thứ 13 “TỪ ẤY MÙA SEN”