Tìm lại bóng xưa

Đăng lúc: 28-07-2020 9:58 Sáng - Đã xem: 38 lượt xem In bài viết

                    Ảnh internet  

Anh về tìm lại bóng xưa

Hố bom cây cỏ… như vừa lên bông

Thời gian xanh cả cánh rừng

Nơi em nằm lại rưng rưng đâu nào

 

Lược xưa xanh mái tóc đào

Nụ cười còn đọng ánh sao cuối trời

Anh tìm hương cũ chơi vơi

Nắng vương mái tóc nhớ người cõi xa

 

Nghẹn lòng dâng một bó hoa

Thắp hương vái lạy ngỡ là… chiêm bao

Tháng năm dòng chảy thấp cao

Suối nay sao cạn đồi sao lở bồi

 

Tìm về lán trại bồi hồi

Nơi đâu suối vắng ta ngồi bên nhau

Một thời còn mãi mai sau

Anh về tìm lại chênh chao nỗi niềm….

Hồ Bá Thâm