Tỉnh hội Long An kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ sáng lập Lực lượng TNXP, 55 năm ngày Thành lập TNXPGPMN

ội