Tỉnh hội Ninh Thuận họp Ban Chấp hành mở rộng

Đăng lúc: 07-10-2022 10:33 Sáng - Đã xem: 25 lượt xem In bài viết

Sáng ngày 04/10/2022, Tỉnh hội Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để đánh giá tình hình hoạt động trong 09 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của quý IV/2022, thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giai đoạn năm 2023-2025 và bình xét thi đua đề nghị khen thưởng năm 2022.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, thống nhất các nội dung: Với các tập thể và 05 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân; Tỉnh hội tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân; thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023-2025, giao cho Ban Thường trực Hội cựu TNXP tỉnh triển khai thực hiện năm 2023.

 Nguyễn Thị Thúy Hằng

 Văn phòng Tỉnh hội Ninh Thuận