Tỉnh hội Sơn La tổ chức tập huấn

Đăng lúc: 30-10-2023 9:45 Chiều - Đã xem: 116 lượt xem In bài viết

Ngày 27/10/2023 tại hội trường số 1 Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác Hội năm 2023, cho 60 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thư ký, trưởng ban kiểm tra, trưởng ban công tác nữ và một số chi hội trưởng của 10 huyện, thành phố và 2 Ban Liên lạc huyện Vân Hồ, Bắc Yên.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được các đồng chí Thường trực Tỉnh hội giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ (2019 – 2024) và một số văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; 2. Hướng dẫn số 05/HD-HCTNXPVN ngày 31/7/2020 của Hội Cựu TNXP Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu TNXP khóa IV; Hướng dẫn số 26/HD-HCTNXPVN ngày 16/10/2023 của Hội Cựu TNXP Việt Nam về công tác kiểm tra của Hội Cựu TNXP Việt Nam; Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương; Văn bản số 3875/UBND-NC ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Các đại biểu

Trong quá trình được quán triệt văn bản nêu trên, các đại biểu đã trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn tại cơ sở và Thường trực Tỉnh hội đã giải thích, phân tích thêm để đại biểu hiểu rõ hơn về những quy định về cơ quan quản lý nhà nước đối với hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung Thường trực Tỉnh hội kết luận; mong rằng có thêm nhiều lớp tập huấn như vậy.

Một số hình ảnh các đại biểu phát biểu

Tin: Vũ Xuân Hải, Chủ tịch Tỉnh hội Sơn La

Ảnh: Phi Thị Hồng Trang, Văn phòng Tỉnh hội