Tỉnh hội và Tỉnh đoàn Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Đăng lúc: 09-05-2022 8:58 Sáng - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

Ngày 24/4/2022 Chủ tịch Tỉnh hội Vũ Thị Ngọc Liên và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Quốc Huy đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 giữa Hội Cựu TNXP và Đoàn TNCSHCM tỉnh Bình Thuận.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong công tác phối hợp hoạt động hàng năm về giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi, phối hợp đề xuất và giải quyết chính sách đối với TNXP, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” với cựu TNXP.  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Thường trực Tỉnh hội đã thống nhất Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 giữ hai bên với 4 nội dung phối hợp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và cựu TNXP; xây dựng, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp tổ chức các hoạt động lớn, các hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống lực lượng TNXP.

Thông qua chương trình phối hợp, sẽ nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi  về truyền thống vẻ vang của dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử hào hùng của lực lượng TNXP; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, với cựu TNXP. Đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với cựu TNXP.

Thu Thuỷ