Trên dòng Lam giang

Đăng lúc: 26-02-2018 1:37 Chiều - Đã xem: 64 lượt xem In bài viết

Chòng chành: thuyền ai trên dòng Lam Giang?
Bát ngát trăng soi xuôi về Cửa Hội.
Mang theo câu hò xanh biếc hồn tôi
Núi Hồng Lĩnh ơi! dòng Lam Giang ơi!

Đôi bờ giông gió: bên lở – bên bồi!
Đôi bờ mộng mơ: bên nhớ – bên thương.
Bên này đất cha, bên kia quê mẹ.
Đôi bờ đục trong mưa nguồn chớp bể!

Mà vẫn ngọt ngào câu Ví Dặm thương 
Ngày mẹ tiễn con xa quê lên đường 
Cỏ níu chân đê,trao câu Ví Dặm
Nước mắt mẹ hiền, thăm thẳm dòng Lam

Trăm năm,ngàn năm trong xanh vời vợi
Tôi mang theo khắp bốn phương trời
Tôi mang theo tìm người em gái.
Cách xa,chưa hẹn ngày trở lại

Lung linh soi bóng trên dòng Lam Giang
Mênh mang…mênh mang trao mối tình đầu
Thấp thoáng thuyền ai, xuôi về Cửa Hội?..
Tắm ánh trăng vàng,xanh biếc tình tôi

Lam Giang ơi, xao xuyến bồi hồi
Ơi con sông quê chưá chan tình cuả mẹ.
Đắm say ngọt ngào,câu Ví Dặm đê mê
Lam Giang ơi,xanh biếc xanh vời vợi
Trong vắt tình Xứ Nghệ, tắm mát cả đời tôi…

NhaTrang 25 /2/2018

Trương Hữu Hạnh