Trời xanh – mộ xanh

Đăng lúc: 29-07-2023 7:48 Sáng - Đã xem: 88 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Trời xanh quá, mộ xanh đẹp quá

Có nơi nào như đất nước Việt Nam

Hương đỏ trời, lung linh Quảng Trị

Bừng sáng lên “Không có gì quý hơn độc lập – tự do”!

 

Tiếng chuông ngân vọng vang từ Thành cổ

Vang vọng hôm nay, vọng đến mai sau

Tên những người đã đi vào lịch sử

Thạch Hãn, Cồn Tiên…ai cũng thấy tự hào!

Sáng ngày 27/7/2023

Nguyễn Hồng Quang