Trung ương Hội nghị tổ chức hội nghị trực tuyến về Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam

Đăng lúc: 23-01-2024 10:09 Sáng - Đã xem: 77 lượt xem In bài viết

             Ngày 04/1/2024 Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghiên cứu học tập Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV. Tại điểm cầu Trung ương có sự tham dự của các đồng chí: Chủ tịch Vũ Trọng Kim; Phó Chủ tịch Thân Đức Nam, các uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng, Phó các ban và cán bộ văn phòng Trung ương Hội. Tại 54 điểm cầu của các Tỉnh, Thành hội, một số Huyện, Quận hội có 167 người là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Tỉnh, Thành hội, cán bộ văn phòng.

Điểm cầu Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam 

          Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Vũ Trọng Kim, đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra và Tuyên truyền đã trình bày những nội dung cơ bản trong bản Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định 361/QĐ- BNV của Bộ Nội vụ ngày 20/5/2020. Trong 4 năm thực hiện do nhận thức chưa đầy đủ vận dụng không đúng quy định hướng dẫn đã xảy ra sai sót tại một vài địa phương. Học tập quán triệt Điều lệ cũng là một bước để xem xét lại quá trình triển khai thực hiện Điều lệ, có cơ sở để bổ sung, sửa đổi trong Đại hội lần thứ V tới đây.

          Đã có đại biểu của 9 tỉnh thành phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trỉnh thức hiện Điều lệ Hội.

          Phát biểu giải đáp và kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, nói rõ yêu cầu cần tiếp tục học tập Điều lệ Hội, để nắm vững, nhận thức đầy đủ, đúng, áp dụng và thực hiện đúng những quy định của Điều lệ,

          Điều lệ Hội là một văn bản quy phạm pháp luật, Hội Cựu TNXP Việt Nam là một trong 30 hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, phải thực hiện việc xây dựng tổ chức, hoạt động hội theo tinh thần Quyết định số 118-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hội Cựu TNXP là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

          Ban Bí thư giao cho Ban Dân vận Trung ương theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hội Cựu TNXP Việt Nam; Chính phủ giao cho Bộ Lao động- TBXH quản lý nhà nước về hoạt động Hội.

Hình ảnh điểm cầu Quảng Ngãi

          Hội Cựu TNXP Việt Nan hoạt động trên phạm vi cả nước với các hội viên tổ chức là Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố, có nghĩa vụ thực hiện Điều lệ, quy định và hướng dẫn của Trung ương Hội. Một số tỉnh có ban hành bản Điều lệ riêng của địa phương mình, nhưng vẫn phải nghiêm túc thực hiện Điều lệ của Hội Cựu TNXP Việt Nam với tư cách là hội viên tổ chức.

          Ngày Truyền thống của Lực lượng TNXP Việt Nam 15/7, ngày thành lập Hội Cựu TNXP Việt Nam 19/12 đã được thể hiện trong Điều lệ Hội và các văn bản  của Đảng và Nhà nước. Năm 2024 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2024- 2029 mục tiêu hoạt động là  “Phát huy truyền thống, nâng tầm Đức, Trí, Dũng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội”.

Tin: Lê Hòa

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến