Văn nghệ kỉ niệm 70 năm ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam