VIẾNG BÁC

Đăng lúc: 27-08-2023 7:52 Sáng - Đã xem: 180 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Mùa thu đến vào Lăng viếng Bác

Theo đoàn người tâm trạng nao nao

Còn vang vọng tiếng năm nào

Ba Đình lịch sử cao cao bóng Người

 

Tiếng của Bác từng lời vọng tới

Giữa đài hoa phấp phới cờ hồng

“Tôi nói đồng bào (nghe) rõ không”

Ôi lời của Bác, nỗi lòng người cha

 

Bác dẫn dắt dân ta từng bước

Đuổi giặc Tây cứu nước non nhà

Toàn dân cả nước xông pha

Gậy gươm giáo mác, trẻ già đuổi Tây

 

Chín năm trọn thằng Tây phải cút

Ba mươi nắm Mĩ rút hoàn toàn

Bảy lăm (1975) giải phóng miền Nam

Năm châu bái phục Việt Nam anh hùng

 

Đến viếng Bác rưng rưng giọt lệ

Vào rồi, bao thế hệ nhìn vô

Lòng luôn hứa với Bác Hồ

Noi theo gương Bác, dưới cờ quang vinh.

25/08/2023

Hà Đỗ Tú