VỮNG VÀNG TRƯỚC “LÀN GIÓ NÓNG”

 Chuyện từ đầu năm 2020, cựu TNXP huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đứng trước một vấn đề “nóng” liên quan đến Hội Cựu TNXP cấp xã và người đứng đầu tổ chức hội.

 Đó là việc các xã trên toàn huyện triển khai thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nhìn chung các xã đều có đề án giao Hội Cựu TNXP cho Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh hoặc Phó Bí thư Đoàn xã, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Cựu TNXP.

 Tiếp đó, đến ngày 19/3/2020, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch ký quyết định số 535/QĐ-UBND “về việc bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã” kèm theo danh sách người kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Cựu TNXP. Quyết định này chính thức giao cho phó một số ngành kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Cựu TNXP. Huyện hội không nhận được thông tin từ UBND Huyện, chỉ biết qua báo cáo nhanh của cơ sở. Lần lượt các huyện bạn đều trong tình trạng đó. Riêng thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn triển khai chậm…Huyện Minh Hóa không triển khai vẫn giữ nguyên.

Để kịp thời nắm chắc tình hinh, Thường vụ Huyện hội tổ chức Hội nghị BCH mở rộng (ảnh trên). Toàn thể hội nghị đồng thuận và nhất trí giao cho Hội Cựu TNXP Quảng Phú đại diện cho 17 đơn vị cơ sở nghiên cứu thật kỹ các văn bản liên quan đến tổ chức cựu TNXP của Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành, để có đủ căn cứ pháp lý gửi công văn dưới hình thức “Thư của cựu TNXP” từ cơ sở đến Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn (trước đây là Bí thư Tỉnh đoàn, có quan điểm rất rõ ràng đối với cựu TNXP).

 Nhận được thư, Phó Chủ tịch HĐND trực tiếp điện cho Hội Cựu TNXP xã Quảng Phú “hoan nghênh và ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri là cựu TNXP cơ sở”, báo cho Hội biết là đã giao cho văn phòng HĐND tỉnh chuyển thư đến Giám đốc Sở Nội vụ trả lời và báo cáo HĐND tỉnh.

 Công văn số 643 ngày 25/5/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ đã giải tỏa một phần lo lắng về sứ mệnh lịch sử của Hội Cựu TNXP.

 Trước hết về tổ chức Hội Cựu TNXP:

 Công văn khẳng định và viện dẫn điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội Cựu TNXP Việt Nam. Theo đó đại diện lãnh đạo đoàn thanh niên… được mời tham gia BCH để phối hợp công tác. “Chủ tịch, Phó Chủ tịch do BCH bầu, nếu các xã cơ cấu cán bộ đoàn tham gia lãnh đạo hội phải có sự đồng thuận và thống nhất cao của hội viên”.

 Công văn 643 nhanh chóng được được chuyển về các xã, lãnh đạo xã đã nhận rõ việc làm vừa qua là chưa đúng. Có xã như Quảng Phú, Quảng Kim thẳng thắn nhận việc làm vừa qua là “sai” sẽ có công văn đề nghị Huyện giải quyết.

 Vấn đề thứ 2 “Người đứng đầu tổ chức Hội”:

Công văn 643 nhắc lại QĐ 340/QĐ-UBND ngày 22/2/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định Hội Cựu TNXP “1 trong 17 hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh là Hội có tính chất đặc thù”.

 Đối với người đã nghỉ hưu, giữ chức danh đứng đầu các hội, đối với hội đặc thù theo quy định tại QĐ 340 thì chế độ thù lao được ngân sách nhà nước đảm bảo.

 Như vậy rõ ràng Chủ tịch Hội Cựu TNXP đang hưởng chế độ thù lao theo QĐ 340 của Chủ tịch UBND Tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 34/2019/NĐ-CP đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

 Thường trực Huyện hội tiếp tục mở hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm xác định cho 17 Chủ tịch Hội cơ sở hiểu rõ thêm về quan điểm của ngành chức năng, thể hiện tại công văn 643 là rõ ràng, minh bạch đã làm “hạ nhiệt” những suy nghĩ lệch lạc về Hội Cựu TNXP và người đứng đầu tổ chức Hội.

Tác giả bài viết, người chắp bút thư gửi Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình

 Tập thể BCH mở rộng xác định trên tinh thần vững vàng, bình tĩnh chờ một quyết định thấu lý, đạt tình của cấp trên tiếp tục duy trì hoạt động Hội, không vì “thù lao” mà làm giảm sút vị thế của Hội trong đời sống chính trị ở nông thôn hiện nay. Mặt khác, Hội nghị BCH khẳng định: Nghị định 34 CP ra đời là một chính sách lớn của Đảng, nhà nước về tinh giảm bộ máy hành chính vẫn tồn tại từ nhiều năm nay, các ngành các cấp cần phải nghiêm túc rà soát nhằm hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy hành chính nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân, cho ngân sách nhà nước (đối với người đứng đầu tổ chức Hội Cựu TNXP không là ngoại lệ).

 Trước sự vào cuộc của Thường vụ Huyện hội từ Hội nghị BCH mở rộng đến công văn trả lời của Sở Nội vụ, tinh thần của hội viên được ổn định, không còn lo lắng như những ngày đầu năm 2020.

 Một lần nữa khẳng định tinh thần của TNXP luôn sáng mãi với thời gian, lịch sử ghi nhận là Hội truyền thống, là tổ chức xã hội được Đảng, nhà nước chỉ đạo thành lập, giao nhiệm vụ.

 Đinh Thế Phong

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã QP, QT, QB