Xuân về

Đăng lúc: 08-02-2022 10:52 Sáng - Đã xem: 216 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Cây bật chồi muôn hoa đua sắc thắm
Bướm ong bay lã lướt tắm nắng vàng
Chim án lượn đưa thoi chào xuân đến
Bản hùng ca cường tráng vọng quê nhà

Ông với bà dưỡng sinh thêm sống khỏe
Tấm gương trong con cháu mãi noi theo
Thầy cô giáo mẹt mài trang giáo án
Vì tương lai Bác dạy phải trồng người

Cha cùng mẹ ngày đêm chăm sản xuất
Để ruộng đồng xanh tót bội mùa thu
Anh bộ đội đắm mình trên bãi tập
Giữ hòa bình Tổ quốc đẹp sáng tươi

Em vui sướng thả hồn trang sách mới
Luyện đức tài góp sức dựng quê hương

 NGỌ NGỌC THƠ

 Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa