Yêu thầm

Đăng lúc: 12-07-2020 9:57 Chiều - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

 Ảnh internet  

 

Yêu thầm nhớ trộm làm chi

Đơn phương…em biết nói gì cùng anh!

Sao không tỏ rõ ngọn ngành

Để tan, để phải dòng xanh đợi thuyền

 

Sao trời không đến xe duyên

Cho anh trở lại nỗi niềm diết da

Để thuyền với bến chia xa

Yêu thầm nhớ trộm thật là đớn đau

 

Trường Sơn thăm thẳm một màu 

Đèo cao chi rứa suối sâu chi là

Đứng nhìn phía ấy xa xa

Ôi còn đâu nữa để mà nhớ nhung!

 

Hỏi mây hỏi gió hỏi rừng

Hỏi ta rồi lại hỏi rưng rưng cuối trời!

Yêu thầm nhớ trộm chi ơi

Đơn phương… ai biết một đời không anh!

 Hồ Bá Thâm