Kế hoạch số 01/KH-BLL Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơthanh niên xung phong và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 27-12-2020 8:28 Sáng - Đã xem: 62 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
BLL CỰU TNXP TỈNH AN GIANG

Số: 01/KH-BLL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơthanh niên xung phong (28/3/1951 – 28/3/2021) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

—–

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-HCTNXPVN ngày 27/11/2020 của Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam về “Phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP (28/3/1951 – 28/3/2021), kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”;

Căn cứ Kế hoạch số 332-KH/TWĐTN-TNXP ngày 13/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951 – 28/3/2020)”;

Thực hiện Công văn số 1686-CV/TĐTN-ĐKTHTN ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ cho lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (28/3/1951-28/3/2021)”;

Ban Liên lạc Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP (28/3/1951 – 28/3/2021) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Ôn lại lịch sử, truyền thống lục lượng TNXP được Bác Hồ thành lập, giao nhiệm vụ, bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ. Đồng thời, sự kiện lịch sử ngày 26/3/1931 thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có ý nghĩa lớn trong đời sống chính trị của thế hệ trẻ Việt Nam.

– Tuyên truyền, giới thiệu lịch sử ra đời của 4 câu thơ Bác Hồ tặng Thanh niên xung phong: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí, ắt làm nên”; xem đó là phương châm hành động của thế hệ trẻ Việt Nam; qua đó giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

– Các hoạt động kỷ niệm thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với đóng góp, hy sinh của các thế hệ thanh niên Việt Nam, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  1. Yêu cầu: các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP cần được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong thanh thiếu nhi và xã hội; gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  1. Tổ chức tuyên truyền về lịch sử, bối cảnh ra đời của bốn câu thơ Bác Hồ tặng TNXP

1.1. Nội dung:

Tổ chức tuyên truyền về bối cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của 04 câu thơ Bác Hồ tặng Thanh niên xung phong; truyền thống TNXP qua 70 năm, tập trung vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh Biên giới Tây Nam; gương anh hùng và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ Thanh niên Việt Nam vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1.2. Hình thức:

– Ban Liên lạc cựu TNXP tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2021 lồng ghép với sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt giao lưu, nói chuyện, đối thoại giữa cựu Thanh niên xung phong với đoàn viên, thanh niên tại địa phương về ý nghĩa 04 câu thơ Bác Hồ tặng Thanh niên xung phong qua đó bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

– Tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống và gương sáng thanh niên trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trong phát triển đất nước thông qua các tài liệu tuyên truyền, phim, phóng sự, trang chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

– Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền trong hoạt động sinh hoạt Chi Đoàn, Liên Đội dưới cờ, sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ.

  1. Tổ chức các hoạt động cụ thể

– Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tuyên truyền, giới thiệu về Bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ. Vận động cán bộ, đoàn viên các thời kỳ hiến tặng tài liệu, hiện vật về Đoàn để trưng bày, triển lãm.

– Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” gắn với gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại các di tích lịch sử gắn với Đoàn, Hội, Đội, các địa danh, di tích lịch sử cách mạng.

– Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, phụ giúp việc nhà, tu sửa nhà cửa, xây nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống cho các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Vận động nguồn lực, tổ chức tặng quà, sổ tiết kiệm, khám, cấp thuốc miễn phí cho các cựu thanh niên xung phong và gia đình cựu thanh niên xung phong.

  1. Hoạt động cụ thể của Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh An Giang

– Phối hợp Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt và tặng quà tết cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

– Phối hợp Tỉnh đoàn lồng ghép hoạt cảnh hoặc văn nghệ tuyên truyền 71 năm Ngày truyền thống Cựu TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2021) trong Chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

– Phối hợp Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức “Hành trình cựu TNXP về cột mốc biên giới” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Cựu TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2021).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh An Giang tham mưu Tỉnh đoàn hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP (28/3/1951 – 28/3/2021) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

– Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh phối hợp Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên và Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn thiết kế ấn phẩm tuyên truyền trực quan 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ quà cho cô, chú cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP (28/3/1951 – 28/3/2021), kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) của Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh An Giang./.

 

Nơi nhận:

– TWH cựu TNXP VN;
– Văn phòng I, II, Ban ĐKTHTN, TNXP TWĐ;
– Thường trực Tỉnh đoàn;
– Các Phòng/Ban chuyên môn Tỉnh đoàn;
– BTV Huyện, Thị, Thành đoàn;
– UBH huyện, thị xã, thành phố;
– Văn phòng Hội LHTNVN tỉnh;
– Lưu BLL Cựu TNXP tỉnh. 

TM. BLL CỰU TNXP TỈNH AN GIANG
TRƯỞNG BAN

 

Đã ký 

 

 

Lê Thanh Hải

 PHÊ DUYỆT CỦA BTV TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Phan Duy Bằng

 

 

 

Download văn bản: Download