Viếng nghĩa trang quê hương

Đăng lúc: 03-01-2018 10:55 Chiều - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

    Đoàn người trang phục chỉnh tề

      Hàng đôi chầm chậm tiến về nghĩa trang.

           Trước đài[i] đoàn đứng hàng ngang

     Dâng hương liệt sĩ nghĩa trang quê nhà.

       

Thắp nhang xong lại tỏa ra

Đến từng phần mộ, cắm hoa, nến hồng.

             Hàng hàng, lớp lớp hoa đăng

        Vàng sao lấp lánh, sáng bừng nghĩa trang.

          

    Bộ đội, Hỏa tuyến[ii], Xung Phong[iii]

            Hy sinh từ các chiến trường về đây.

       Đất thiêng! Quê chọn nơi này

 Dành đón liệt sĩ, về đây quây quần.

 

Trước là gần gũi người thân

  Sau nhớ quê: Mẹ bao lần tiễn đưa.

Đứa còn ở chiến trường xưa

      Chốn quê: Bóng Mẹ sớm trưa ngóng chờ.

 

Trường Sơn[iv] nhiều đứa đã về

  Nhưng chưa tên, họ, chốn quê nơi nào.

Khói hương nghi ngút bay cao

Mây đưa bóng hạc nghiêng chao niết bàn…

                                            

Chiều nghĩa trang quê, 26 tháng 7 năm 2017

                                                                   Hà Đỗ Tú

                                                                                   

[i] Đài tưởng niệm ở nghĩa trang liệt sỹ

[ii] Dân công hỏa tuyến

[iii] Thanh niên xung phong

[iv] Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn