Chúc Xuân

Đăng lúc: 29-01-2022 4:18 Chiều - Đã xem: 80 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Xuân về xin chúc mọi người

An khang thịnh vượng thành công mọi điều

Ấp trên thôn dưới bình yên

Xây dựng văn hóa quốc phòng an ninh

Chúc cho dịch bệnh lùi xa

Không còn gây cảnh bệnh nhiều lây lan

Chúc cho đất nước bình yên

Chung lòng chung sức dựng xây mạnh giàu

Chúc bão lũ đừng về

Biển yên sóng lặng các về đầy ghe

Chúc cho các khu công nghiệp

Việc làm ổn định công nhân mạnh giàu

 Tăng Văn Hạnh