3 xã họ Tân vào xuân mới

Đăng lúc: 02-02-2021 11:22 Sáng - Đã xem: 43 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Sáng nay 19 lịch âm

Đi qua ba xã họ Tân của mình

Tân Lập 1, Tân Lập 2, Tân Hòa Thành

Mỗi nơi đến thấy xuân đến gần

 

Tân Lập một khóm thanh long

Có khu công nghiệp công nhân quá nhiều

Lương tiền tết thưởng ra sau

Mong sau mau đến tới kì lãnh lương

 

Tân Lập 2 có khóm thanh long

Đua nhau thu hoạch trước khi xuân về

 

Tân Hòa Thành vàng mơ cánh đồng

Đông xuân vụ lúa trúng mùa quá tay

Dù cho công việc bộn bề

Mai vàng lật lá cúc đồng đầy sân

 

Hoa hồng hoa cúc đơm bong

Nhà nhà chuẩn bị đón xuân đang về

Chúc mừng ba xã họ Tân

Vui xuân đón tết an khang mạnh giàu

Tăng Văn Hạnh