Câu đối Tết (7 từ/vế đối)

Đăng lúc: 23-12-2022 8:51 Sáng - Đã xem: 71 lượt xem In bài viết

Ảnh internet 

GIANG

TỔ

ĐẤT

NON

ĐẤT

QUÊ

SƠN

QUỐC

NƯỚC

SÔNG

NƯỚC

HƯƠNG

VỮNG

GIẦU

VỮNG

GIẦU

THANH

GIẦU

BÊN

ĐẸP

BỀN

ĐẸP

BÌNH

ĐẸP

XÂY

DỰNG

DÂN

ĐẢNG

ƠN

NHỚ

HẠNH

TƯƠNG

HÒA

QUYẾT

ĐẢNG

NHÂN

PHÚC

LAI

THUẬN

TÂM

BÁC

DÂN

Ngọ Ngọc Thơ

Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu hóa, tỉnhThanh Hóa