Người Việt Nam ta

Đăng lúc: 12-08-2023 8:21 Sáng - Đã xem: 111 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Người Việt Nam ta yêu nước

Yêu như Bác Hồ Chí Minh

Quyết giành Tự Do – Độc Lập

Quyết đánh đuổi giặc xâm lăng!

 

Người Việt Nam ta giản dị

Người Việt Nam ta thông minh

Người Việt Nam ta nhân ái

Thương người như thể thương thân

 

Người Việt Nam ta ân nghĩa

Anh em như thể tay chân

Ăn ở có sau có trước

Nhớ về cội nguồn Tổ Tiên

 

Người Việt Nam ta bất khuất

Người Việt Nam ta nhân văn

Súng đạn chỉ dùng đánh giặc

Tiền để xây dựng nước non

 

Người Việt Nam ta quý khách

Mời khách nước chè Tân Cương

Bữa cơm gia đình đãi khách

Miếng ngon đặc sản quê hương

 

Người Việt Nam ta chịu khó

Siêng năng cần cù làm ăn

Yêu hoa, cơm ngon áo đẹp

Danh xưng giản dị thường dân

 

Người Việt Nam ta bác ái

Khát khao yêu chuộng hòa bình

Thế giới năm châu biết đến

Việt Nam là Hồ Chí Minh!

Nguyễn Hồng Quang